<<Καπετάν Τάσος Τρέσσος>> : Ένας καπετάνιος δύο καριέρες!!

<<Μαστρο Νίκος Καλογιάννης>> : Η τέχνη του καραβομαραγκού!!

<<Κώστας Καμπάς>> : Ένας από τους πιο νέους λοστρόμους της Ελληνικής Ακτοπλο’ί’ας!!